BORISAV JOVIĆ, POSLJEDNJI PREDSJEDNIK SFRJ: “Problem sa Bosnom je što muslimani ne žele da budu Srbi ili Hrvati”!

0
SHARE
Korijene antisrpske poltike Josipa Broza, Jović nalazi u godinama prije Drugog svjetskog rata, a nastavak je predstavljalo Drugo zasjedanje AVNOJ-a u Jajcu

Borisav Jović, srpski član posljednjeg Predsjedništva SFRJ, za sve nevolje Srba u prošlom vijeku (koji je kako kaže za Srbe “izgubljen vek”) optužuje Josipa Broza Tita i njegove komuniste. (Jović je inače bio član Saveza komunista skoro pola stoljeća). Tito je, kaže Jović u intervju za “Kurir”, “drugima davao države, a nama je oduzimao”.

 

Korijene antisrpske poltike Josipa Broza, Jović nalazi u godinama prije Drugog svjetskog rata, a nastavak je predstavljalo Drugo zasjedanje AVNOJ-a u Jajcu. No, kaže on, vrhunac je bio Ustav iz 1974. godine, koji je bio uvod u raspad SFR Jugoslavije. Jović kaže da je idejni tvorac tog Ustava bio Tito, a da ga je “Edvard Kardelj vrlo vešto napisao”.

 

On optužuje i srpske komuniste koji nisu imali snage da se suprotstave Titovim višedecenijskim potezima na razbijanju Jugoslavije. “Tito je to radio svesno, a srpski komunisti su ga podržavali nesvesno”. Komentirajući političke prilike u Bosni i Hercegovini, Borisav Jović kaže da je glavni problem što dva naroda žele da se priključe svojim matičnim državama, a međunarodna zajednica to ne dopušta jer ne zna “šta da radi sa muslimanima”.

 

“Kada bi muslimani odlučili da se priključe jedno od dve države, Srbiji, ili Hrvatskoj, našlo bi se rešenje. Muslimani su Srbi koji su promenili veru pre 200 godina. Oni su u svim istorijskim analizama u sukobu Srba i Hrvata trebali da pređu na srpsku stranu, ali su u poslednjem ratu prešli na onu drugu”, objasnio je Borisav Jović.

 

Na pitanje ko je to radio na rasturanju bivše Jugoslavije, Jović je upro prst u Hrvate i Slovence.

 

-Političke snage koje su pola veka radile na rasturanju bile su pre svega među Slovencima i Hrvatima. Oni su 1918. ušli u Jugoslaviju ne sa ciljem da je ojačaju, već da u pogodnom trenutku iz nje izađu. Tako su radili od prvog dana ulaska, pa sve do njenog raspada, rekao je Jović.

 

-Tito je lično, kaže Jović, tražio od Kardelja da se sastavi ustav po kojem će Hrvatska, kad se Jugoslavija bude raspala, moći da se izdvoji s teritorijama na kojima žive Srbi. Kardelj je to vešto napisao. Tito je, dakle, te 1974. već obezbedio sve uslove za raspad Jugoslavije. Raspad je mogao da nastane tek kad su dva vojna saveza došla u takve odnose da im Jugoslavija više nije bila potrebna kao tampon-zona, odnosno onda kad su zaključili da dalje mogu i bez nje. Tad je, eto, došlo do raspada, a po Ustavu je moglo još 1974. A neke velike sile, pre svega Nemačka, i ranije su bile veoma zainteresovane da se raspad desi, ustvrdio je Jović.