Četiri džamije se vratile u sistem legitimne IZ – MIRIS JEDINSTVA SE OSJEĆA!

0
SHARE

Godina 2017. je jako berićetna kada je u pitanju vraćanje jedinstva Islamske zajednice u Srbiji. Samo ove godine su vraćene četiri džamije. Tri u Novom Pazaru, džemati Varevo, Pobrđe i Goševo i centralna džamija u Brodarevu. Kako ekskluzivno saznajemo, vode se razgovori sa još tri džemata koja se pripremaju da se vrate jedinoj legalnoj i legitimnoj Islamskoj zajednici, kako je to bilo prije 2007. godine.

U nekim džamijama, džemati su se vratili, na čelu sa svojim imamima, dok je u nekim džamijama džemat smijenio imame, jer su osporavali želju džemata. Statistika o kontroli džamija u Novom Pazaru je 2007. godine bila na štetu Islamske zajednice. Trećina džamija, od 30, 10 se ocijepilo od Islamske zajednice. Međutim, danas je statistika više nego poražavajuća za pučiste. Legalna Islamska zajednica broji tačno 50 džamija (30 gradskij i 20 seoskih), dok paravjerska tvorevina na čelu sa Nasufovićem broji svega 5 gradskih i 3 seoske džamije!

Islamska zajednica, na čelu sa muftijom Mevlud ef. Dudićem i reisul ulemom Husein ef. Kavazovićem, je pozvala sve paradžeamate u Sandžaku da se vrate u legalne i legitimne tokove Islamske zajednice, na čelu sa svojim imamima i sva zlodjela učinjena 2007. godine će biti halaljena.

„Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.“ (Ali Imran, 103