Crkva iz dvorišta Fate Orlović mora biti izmještena do 1. aprila

0
SHARE

Presuda Suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Fata Orlović i drugi protiv BiH postala je konačna 1. januara ove godine, potvrdila je Belma Skalonjić, agentica BiH pred Sudom u Strasbourgu.

– Ne postoji mogućnost pravnog lijeka. Nadležne vlasti u BiH su dužne da osiguraju potpunu implementaciju u rokovima iz presude, ističe Skalonjić.

Orlović i drugi protiv BiH: Pročitajte šta piše u presudi Evropskog suda za ljudska prava
– Rok za provođenje presude je tri mjeseca, ističe 1. aprila, kazao je Faris Vehabović, sudija Suda u Strasbourgu, napominjući da se tek od tog momenta može govoriti o eventualnom njenom neprovođenju.

(Oslobodjenje)