GDJE DA SJEDI SVEKRVA U AUTU: POZADI ILI NAPRIJED?

0
SHARE

S a ra S abri, čije je pra vo ime S anela Ka rišik – Begović, spis a teljic a je, ma jka troje djec e,

obra z ovana , inspira tivna mus limanka koja je z a kora čila u četvrtu dec eniju s vog života . Iz knjig a

koje je dos ad obja vila , “ Šapućem ti kao žena ženi”, “ Šapućem ti kao žena mužu” i “ Šapa t žens ke

suz e”, proiz la z i z a ključa k da život koji je vodila nije bio nima lo la g an. Period od s vog rođenja ,

1984. godine u Novom Pa z a ru, pa do z a vršetka medres e nos i u na jljepšem s je ćanju. Pos lije tog a

us lijedila su is kušenja jedno z a drug im.

U vremenu kad mnogi islam tumače onako kako njima, pojedinicima, odgovara, pritom se rijetko pridržavajući

šerijata i sunneta, ili pak odobravajući ili zabranjujući određene radnje, bez relevantnih dokaza u vjerodostojnost

istih, žena na svojim plećima nosi težak teret. Upravo zbog toga, iz žene obgrljene obespravljenošću, bol i bijes Međutim, u svojim knjigama ona se dotiče i mnogih drugih tema, nastojeći savjetom i stihom pomoći da

razumijemo, prihvatamo, tolerišemo, suosjećamo, volimo i prigrlimo život, sebe, druge i neprestano zahvaljujemo

Gospodaru na blagodatima. Njene su riječi iskrene, pune ljubavi, a sama nastoji utjeloviti sabur – otuda i

pseudonim Sara Sabri. Koliko je ozbiljno pristupila tome da svoja osjećanja i brige pretvori u riječi govori i

činjenica da su “Šapućem ti kao žena ženi” i “Šapućem ti kao žena mužu” naprodavanije knjige 2012. godine

izdavača El-Kelimeh.

Pored knjige, Sara Sabri, redovno objavjuje i svoj vlog. Za danas smo vam odabrali vlog na temu: Gdje da sjedi svekrva u autu: pozadi ili naprijed?