Geometrijsko obeležavanje za izgradnju gasovoda u Novom Pazaru i Tutinu

0
SHARE

Geometrijsko obeležavanje za izgradnju gasovoda u Novom Pazaru i Tutinu

NOVI PAZAR – U cilju izgradnje gasovoda predviđenog Odlukom Vlade Republike Srbije o izradi Prostornog plana razvodnog gasovoda za Novi Pazar i Tutin, Centar za razminiranje obaveštava stanovništvo da će izvoditi radove na geometrijskom obeležavanju, ispitivanju i snimanju trase.

Ove predradnje izvode se radi bezbedne izgradnje pomenutog gasovoda na na teritoriji sledećih katastarskih opština: Batnjik, Boturovina, Dolac, Golice, Gračane, Vidovo, Vojniće, Vučiniće, Miščiće, Pope, Požežina, Pusta Tušimlja, Rajčinoviće, Rajetiće, Sitniče, Sudsko Selo.