NAREDBA BORCIMA 7. MUSLIMANSKE BRIGADE : “AKO ZAPALITE CRKVU, ODMAH PALITE I DŽAMIJU”!

0
SHARE

General Halil Brzina, ratni komandant Sedme muslimanske brigade, kategoričan je u stajalištu da Sedma nije ratovala ni protiv Srba, ni protiv Hrvata, nego protiv onih koji su ubijali i pljačkali naš narod.

– Uvijek sam govorio svojim borcima da, ako zapale crkvu, ništa ne čekaju, nego da odmah pale i džamiju. Znali su šta im govorim. Naša brigada prva je ušla u naseljeni dio Vareša, bilo je mnogo civila, nekoliko dana prije toga desio se veliki zločin HVO-a nad Bošnjacima u Stupnom Dolu, a imali smo i mnogo poginulih boraca. Međutim, dok su komšije bježale i ostavljale nejač, naši borci su im prilazili i pomagali. Sjećam se starice koja se spoticala, jer sama nije bila u stanju hodati, kako je zaplakala i zahvaljivala našem borcu koji joj je prišao i kao rođenu majku unio je u kuću – priča Brzina.

Kroz 7. muslimansku vitešku brigadu prošlo je više od 6.000 bosanskih ratnika. Zona odgovornosti Sedme bila je cijela Bosna i Hercegovina. Osim Zeničana, kojih je bilo najviše, u Sedmoj su ratovali borci s područja više od polovine bh. općina.

Iza pripadnika Sedme muslimanske je 1.100 kvadratnih kilometara slobodne Bosne, ova elitna brigada dala je 236 šehida, a u njenim redovima ranjeno je više od 1.800 boraca. Odlukom Predsjedništva RBiH od 14. maja 1994. brigada dobiva naziv slavna, a 11. maja 1995. Sedmoj muslimanskoj dodjeljuje se naziv viteška brigada.