“Potvrđujem da nema drugog Boga sem Allaha, a Muhamed…”,

0
SHARE

POSLEDNJE REČI SADAMA HUSEINA☝️

Kada je sudija pročitao presudu, Sadam je uzviknuo: “Alah je najveći!” i “Živeo Irak. Živeo irački narod!”. “Smrt Americi! Smrt Izraelu! Živela Palestina! Smrt persijskim sveštenicima!”

Nakon toga, Rubai je odveo Sadama u prostoriju sa vešalima. Zastao je, pogledao u vešala, zatim u Rubaia, pa spustio pogled i rekao: “Doktore, ovo je za muškarce”.

Kada je došao trenutak da se popne na vešala,i pre nego što je povučena poluga, počeo je da izgovara šehadet, koji nije uspeo da izgovori do kraja: “Potvrđujem da nema drugog Boga sem Allaha, a Muhamed…”, i to su bile njegove poslednje reči.