Raskrsnica: U kojim smerovima sme da se kreće plavi automobil?

0
SHARE

Raskrsnica na slici nije opremljena semaforima, a nema ni saobraćajca da reguliše saobaćaj. Na njoj se nalaze tri automobila, čije kretanje regulišu “obrnuti trougao” i jedan saobraćajni znak obaveštenja. Pažljivo pogledajte saobraćajnu situaciju na raskrsnici, pa pokušajte da odgovorite na pitanje:

U kojim smerovima sme da se kreće plavi automobil?

1. Samo u smeru B,
2. U smerovima A i C,
3. Samo u smeru A,
4. U smerovima A i B,
5. bilo kojem smeru.

Raskrsnica, 3 pravca, tri trake, tri auta, saobraćaj

Ilustracija: Nikola Jovanović