Restoran “Taiba” – Djeco kada nemate novca za obrok kuća časti

0
SHARE

Đaci ne zaslužuju da budu gladni, sudeći po fotografiji sa interneta, moto je jednog restorana u Novom Pazaru.

Fotografija jelovnika humanog natpisa, ovih dana postala viralna na društvenim mrežama i vratila vjeru u ljudske vrijednosti.

Ovaj restoran održao je čas lijepog ponašanja, koji može da posluži kao primjer ljudima.

»Što god da podijelite, On će vam naknaditi, jer On je najbolji opskrbnik»! (Sebe’, 39. ajet)

Allah kaže:» i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju. “Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo! Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti.” I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi”. (Al-Insan, 8-12. ajeti).