Šejh Jusuf el-Karadavi napisao pismo svojoj kćeri zatočenoj u tamnicama krvnika Al-Sisija

0
SHARE

Pismo Kćeri
Od kako je došao na vlast putem vojnog udara koji je izvršio u julu 2013. godine, svrgnuvši legitimno izabranog predsjednika Mursija, egipatski diktator Al-Sisi i njegov vojni režim kontinuirano čine strahovita zlodjela protiv egipatskog naroda. Ubistva, hapšenja, pretresi, torture, mučenja i drugi oblici nasilnog ponašanja postali su svakodnevnica u Kairu, Aleksandriji i drugim egipatskim gradovima. Ljudi, pogotovo omladina pa čak i djeca, nasumce se hapse i ostaju u pritvoru mjesecima i godinama, gdje bivaju izloženi mučenju, ponižavanju i torturama. Prije više od tri mjeseca uhapšena je i kćerka uvaženog šejha Jusufa el-Karadavija, ‘Ula el-Karadavi, i njen muž, ugledni egipatki biznismen i arhitekta g. Husam Ali Halef. Prošlo je više od stotinu dana od kako je ova čestita žena, supruga i majka, na bigajrihakk zatovorena, i bez ikakve utemeljene optužbe bačena u tamnicu gdje je izložena raznim neprijatnostima i ezijećenjima. Tim povodom, njen otac šejh Jusuf el-Karadavi, predsjednik Svjetske unije islamskih učenjaka, napisao je pismo svojoj voljenoj kćerci ‘Uli, koje donosimo u cjelosti čitaocima našega portala.
Draga moja kćeri,
plodu moga srca i moje duše, dijete moje kojem poklanjam srce i od srca svu ljubav, a iz ljubavi svu iskrenost i iz iskrenosti svu odanost. Navršilo se već više od stotinu dana u tiranskim zatvorima, a ugnjetenima su dani mučenja dugi i tegobni toliko da se samo jedan dan čini dug kao cijela godina. Ali, i ti dani tvoga mučenja će proći, a ti i tvoj muž ćete, ako Bog da, vratiti se svojoj kući i porodici slobodni i kao pobjednici.
Mislila si da si ti daleko od progonitelja i njihovoga sumnjičenja. Nisi rođena u njihovoj zemlji, nisi se obrazovala u njihovim školama i univerzitetima, nisi ni radila u njihovim ustanovama, pa si mislila da ni oni nemaju ništa sa tobom ni ti sa njima. Ti si supruga, majka i nana; ti si jedna miroljubiva žena i službenica u ambasadi svoje zemlje i imaš državljanstvo koje bi te trebalo štititi od njihovoga miješanja u tvoje poslove. Povrh svega, ti se ne baviš politikom, već se politikom bavi tvoj muž kroz aktivnosti u sklopu legalne i zakonom priznate Stranke centra (Hizbu-l-wasat), a uprkos tome su ga u zatvoru držali duže od dvije godine. Sudilo mu se, pa pošto mu nisu našli nikakvu krrivicu, muž je oslobođen optužbe i pušten. Zatim su ga ponovo priveli, samo zato što je tvoj muž, iako je posve nedužan čovjek. Tako ga vidi zakon i tako ga svaki zakon tretira jer je svako ko je optužen, nevin sve doka ga sud ne proglasi krivim. On ima pravo na žalbu i obnavljanje sudskoga procesa, a suština obnavljanja postupka se sastoji u tome da je na strani okrivljenoga sve dok ga ne oslobodi ili mu dokaže krivicu.
Zašto tako okrutno postupaju sa tobom? Čemu to hapšenje i držanje u tijesnoj zatvorskoj samici u kojoj se dan ne raspoznaje od noći? Čemu to uopće? Čemu služi to oglašavanje i klevetanje po novinama prilikom suđenja? Zašto se uskraćuju osnovna ljudska prava, kao što su primanje posjete, zdravstvena zaštita i liječenje? Ti nisi počinila nikakvo zlodjelo niti neki manji prekršaj, kažnjiv na onome ili na ovome svijetu. Nisi sudjelovala u bilo kakvim demonstracijama niti u nekoj avanturi. Tekle su decenije, a ti si ulazila u zemlju i izlazila, odlazila na putovanja i vraćala se, a da ti niko ni riječ nije prigovorio?! Šta je to što se sada događa?
Kao da su se neki najednom sjetili da si ti El-Karadavijeva kćerka. Kćeri moja, tvoj otac tokom cijeloga života među ljudima širi načela vjere, poučava vjeri kao pravnik, muftija, daija, pjesnik i vjeroučitelj koji nikad nije zapostavljao svoju zajednicu, zanemarivao njeno poslanje.
Tokom cijeloga života, otkako ga je svijet upoznao pa sve do njegove devedesete godine, putovao je svim kontinentima i upoznao sve važnije zemlje. Pri tome nije iz vida ispuštao problem svoje zajednice, niti oklijevao u izvršavanju muslimanskih dužnosti. Ako se nekima to ne dopada, jer ih ne brine ništa što se tiče islama, njegovih sljedbenika i njihove civilizacije, vjerovanja i kulture, što tebe za to prekoravaju, što preko tebe kažnjavaju tvoga oca?
Sudili su oni i tvome ocu. Nisu našli ništa osim da sudjeluje u velikim blistavim asocijacijama. On je predsjednik Svjetske unije islamskih učenjaka i jednog broja naučnih i da’vetskih društava i ustanova. Član je i ekspert najvećih pravnih akademija.
Kad su protiv njega pokretane optužbe, bio je član Asocijacije istaknutih učenjaka i Islamske akademije za naučna istraživanja u Egiptu. Iz njih je izašao kad je vidio da se one ne okupljaju same od sebe, radi razmatranja najtežih nevolja kroz koje prolazi Egipat. Sa njima se rastao vraćajući se u domovinu koju je sebi izabrao. Čemu je služila ta čudna optužba, da je on, kad je bio prešao 85. godinu života, sudjelovao u napadu na zatvore i izvođenju zatvorenika iz zatvora za koje nije ni čuo prije nego što je saznao za optužbu, sa kojom ga nisu upoznali ni u Egiptu ni u Kataru?
Svoju zlobu i mržnju sad prenose na jednu slobodnu ženu. Hoće da je ponize, a Allah će njih poniziti. On je, neka je slavljen, štiti Svojim okom koje ne spava i čuva je u Svome okrilju.
Kćeri moja, Allah hoće da se zna za tvoje ime, da ti poraste značaj na ovome i budućem svijetu, da se poveća težina tvojih dobrih  djela. Dok boraviš u tijesnoj samici, ti si važnija od tvoga mučitelja u njegovome raskošnome dvorcu, draža Allahu i ljudima nego on. Mnogi vjernici i vjernice, u raznim krajevima zemlje, Allaha mole i traže da budeš oslobođena, upućujući Allahu dovu da ti i ugnjetena braća budete uskoro oslobođeni, a da vaše mučitelje stigne kazna.
Te dove nisu uzaludne ni na ovome ni na budućem svijetu. Radujte se ti i tvoj suprug! Budite bez brige i osmjehnuti! Budite sigurni da iskrena dova koju ugnjeteni upućuju može ugnjetačima pokvariti sreću na ovome svijetu i razočarati ih! Gospodar tvoj bdije nad onim što oni radeǃ A oni koji čine zulum (nepravdu) će saznati u kakvu muku će se uvalitiǃ
Tvoj otac