Sud u Srebrenici odlučio: Bošnjačka djeca imaju pravo da maternji jezik nazivaju bosanskim

0
SHARE

Sud je u cijelosti prihvatio tužbeni zahtjev te time, između ostalog, dao pravo učenicima, kao i njihovim roditeljima, da svoj maternji jezik nazovu “bosanski jezik”, pravo da se u procesu obrazovanja koriste nastavnim udžbenicima na bosanskom jeziku te da ga koriste u procesu obrazovanja u pisanoj i verbalnoj formi, kao i pravo na upotrebu latiničnog pisma.

U presudu je naloženo tuženoj strani da preduzme aktivnosti u cilju eliminacije diskriminacije u smislu da omogući tužiteljima obrazovni sistem na maternjem bosanskom jeziku u okviru redovnog plana i programa, te da im omogući udžbenike na bosanskom jeziku i latiničnom pismu, sa sadržajem koji će očuvati kulturni i nacionalni identitet, jezik i vjeroispovijest tužitelja, te razvijati savjest o vlastitom identitetu.

“Do dana pripreme, zvaničnog odobravanja, štampanja i puštanja u upotrebu adekvatnih nastavnih udžbenika za osnovno obrazovanje na bosanskom jeziku i latiničnom pismu kao što je opisano u prethodnom stavu, tužena je dužna da omogući tužiteljima korištenje zvaničnih udžbenika na bosanskom jeziku za predmete osnovnog obrazovanja iz Nastavnog plana i programa Tuzlanskog kantona, Federacije BiH”, navedeno je u Presudi.

Tužena strana dužna je nadoknaditi troškove spora u iznosu od 3.744,00 KM, a sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Kompletnu presudu možete pročitati u fotogaleriji.