Tzv. “inicijativa za pomirenje” od danas zvanično u sastavu paravjerske tvorevine

0
SHARE

Takozvana “Inicijativa za pomirenje Islamske zajednice”, proglašene 2015. godine, od danas je i zvanično u sastavu paravjerske tvorevine na čelu sa Seadom Nasufovićem.

U samom startu je Islamska zajednica saopštila da tzv. “inicijativa” ne predstavlja ništa drugo do još jedan perfidan pokušaj cijepanja Islamske zajednice. Cilj je bio da se dovrši ono što nije uspijeli 2007. godine.

Nakon što je paravjerska tvorevina oslabljena, unutrašnjim podjelama, cijepanjima i napuštanjem Adema Zilkića, Hasiba Suljevića i grupe imama okupljene oko njih; Nakon što se sve veći broj džemata vraća u sastav jedinstvene Islamske zajednice pod okriljem Rijaseta u BiH, uslijedio je posljednji pokušaj spašavanja paravjerske tvorevine.

S obzirom da određene strukture Dijaneta u Turskoj praktikuju politiku “poklapanja” islamskih zajednica na Balkanu, ne mareći za integritet Rijaseta IZuBiH, koje su finansirale tzv “inijativu” i istovremeno i paravjersku tvorevine na čelu sa Nasufovićem, zbog krize u koju su obje skupine naišle, oni su donijeli odluku da te dvije grupe spoje u jednu.

Poznate je da paravjerska tvorevina u Novom Pazaru nema ni sjedište. Da je iznajmila mali lokal od desetak kvadrata u Prvomajskoj ulici koju predstavljaju kao “rijaset”, a da se dva lokala pored nalazi još jedan doćan koji se predstavlja kao “mešihat Sandžaka” na čelu sa Hasibom Suljevićem. Poznato je i da paravjerska tvorevina nema kontrolu nad svega 5 džamija u glavnom gradu Sandžaka, dok legalna Islamska zajednica ima kontrolu nad 90% džamija i ustanova u Sandžaku.

Nakon što propadne i ovaj eksperiment određenih struktura u turskom Dijanetu, koji se igraju sa musliamnskim narodima na Balkanu, shvatit će da ovaj put nije dobar ni za Tursku, a ni za muslimane Balkana. Kakvu korist može imati Turska od razjedinjenih i pokorenih muslimana Balkana? Takve poteze ozbiljne vjerske zajednice nikada ne rade. Ruska pravoslavna crkva nikada ne bi napravila paralelnu srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni. To bi bilo apsurdno.

U Tuskoj je vazda bilo Kopeka, ali je vazda bilo i Ertugrula, koji će da stanu u kraj svim kopecima.

Mediji bliski SDP-SDA koaliciju su objavili lažnu vijest, da je Dijanet uručio Halitoviću menšuru. Na slici se javno vidi da nije riječ ni o kakvom dokumentu iz Turske, već o uramljenoj plakati sa potpisom Seada Nasufovića, koju su dali izaslaniku Dijaneta da uruči Halitoviću

Predsatvnici “inicijative” od sada integralni dio paravjerske tvorevine