Ukopao je dva sina koji nisu doživjeli ni drugu godinu, ukopao je dvije maloljetne kćerke, gađali su ga kamenjem…

0
SHARE