VIDEO MASOVNO POBILI BOŠNJAKE: PROTOJEREJ CVJETKOVIĆ OTKRIO KAKO SU SE NA STRANI SRPSKE VOJSKE BORILI RUSKI DOBROVOLJCI…

0
SHARE

Protojerej pravos lavne crkve Rajko Cvjetković iz Višegada otkrio je za lokalne medije da

su se tokom pos ljednjih krvavih sukoba u BiH na s trani s rpske vojske borili ruski

dobrovoljci, prenos i bh. novinska agencija Patria (NAP).

Dok domaći i strani analitičari godinama kritiziraju dolazak boraca iz islamskog svijeta, koji su se borili na strani

Armije RBiH, jedan od najvećih poglavara pravoslavne crkve u BiH Cvjetković, otkrio je da su se na strani srpske vojske borili ruski dobrovoljci, i da je ta njihova borba bila veličanstvena.

– Oni su, rekao je Cvjetković, lagali svojim roditeljima da iz zemlje odlaze kako bi radili, a u stvari dolazili su u BiH

da se bore na strani srpske vojske, koja će, u samo prvoj godini sukoba počiniti jedne od najstrašnijih zločina nad

Bošnjačkim stanovništvo. Najpoznatije stratište je kuća Sumbule Zebe u Pionirskoj ulici, poznata kao „živa

lomača“, u kojoj je zatvoreno i živo spaljeno više od 70 Bošnjaka.

– Te godine, kada je rati bio najžešći, kada se mi nismo snalazili, kada je bilo mnogo ljudi koji su bježali, kada se

srpski narod spremao da bježi iz Višegrada, kada su vojnici izgubili svu volju i mišljenje da mogu odbraniti grad,

onda su došli Rusi. Nije ih bilo mnogo, možda oko 20, ali je to bilo strašno za našeg neprijatelja – otrkio je

Cvjetković.

– Kada su došli Rusi, sve mladi, ljepuškasti, dječica, ja sam računao da oni nisu znali gdje su došli. Ali, oni su

zaista došli da ratuju za vjeru pravoslavnu.

Cvjetković je opisao i sahranu jednog od Rusa, koji se zvao Andrej. Bilo je to, rekao je, veličanstveno. Ko god je bio

u Višegradu a bio je u prilici da dođe na sahranu, i došao je.

– Sahranjen je po ruskim običajima. Bio je izložen, držao je svječicu u ruci, krst i ikonu na prsima. Svi smo plakali,

ali smo osjećali da se u nama budu vjera.

Cvjetković je u intervjuu najavio i treći svjetski rat, u kojem će Rusi ponovo doći i objediniti srpski narod i

pravoslavne zemlje. Citirao je riječi zločinca Radovana Karadžića, koji je govorio da je rusko zvono veliko, i njega

je teško zaklatiti, ali kada počne da zvoni, ono dugo zvoni.

– E mi čekamo to zvono. Čekamo da pokažemo svoje viteštvo – poručio je Cvjetković.

U Višegradu su tokom srpske agresije na BiH od 1992. do 1995. godine počinjeni jedni od najvećih zločina nad

Bošnjacima u Podrinju, zbog čega se u ovom trenutku pred domaćim i međunarodnim sudovima vode procesi

protiv više bivših pripadnika vojske Republike Srpske. No, Cvjetković je u intervjuu, namjerno i ciljano, zamijenio

žrtve sa zločincima. Ispričao je kako su lokalni srbi u Višegradu molili za mir i pokušavali spriječiti rat, no Bošnjaci,

ili kako Cvjetković kaže, muslimani, to nisu željeli, prenosi NAP.