ZAPOSLIO SESTRU I ĆERKU – Agencija traži smjenu direktora OŠ Vuk Karadžić

0
SHARE

Agencija za borbu protiv korupcije donela je rešenje kojim se preporučuje smena direktora Osnovne škole “Vuk Karadžić” u Novom Pazaru Zenuna Mučića zbog sukoba interesa i kršenja Zakona o Agenciji za borbu protiv korpucije, saznaje radio Sto plus.

Mučić je prekršio zakon jer je bio u sukobu interesa, a o kojem ih nije obavestio, prilikom zasnivanja radnog odnosa u toj školi njegove sestre Ajkune Muslić i ćerke Alme Mučić.

Izjašnjavajući se o pokretanju postupka, Mučić je naveo da je njegova ćerka i pre njegovog dolaska na mesto direktora radila u školi, a da je, uz njegovo izuzeće, nekoliko puta bila angažovana od strane njegovog pomoćnika do zapošljavanja nastavnika muzičke kulture i da od školske 2014/2015. godine ne radi u toj školi.

Kada je reč o zapošljavanju njegove sestre, Mučić je istakao da je ona 17 godina bila na evidenciji nezaposlenih i da je uz konsultacije sa lokalnom samoupravom, konkursnom komisijom i uz njegovo izuzeće, radno angažovana od strane njegovog pomoćnika na konkursu na kojem je bilo još pet kandidata koji nisu imali prigovor na tu odluku.

Mučić je dodao da svoj posao izvršava odgovorno, a da u vezi obaveze obaveštavanja Agencije o sukobu interesa “ne može pratiti sve zakonske propise zbog teških materijalnih uslova u kojima se nalazi škola”.

Sa druge strane, Agencija je procenila da Mučićeve izjave, a na osnovu činjeničnog stanja, nisu od uticaja na donošenje drugačije odluke.

“Činjenica da je ugovore o radu sa Almom Mučić i Ajkunom Muslić zaključio pomoćnik direktora škole nije od uticaja na utvrđivanje odgovornosti javnog funkcionera, s obzirom da je nesumnjivo utvrđeno da između direktora i pomoćnika direktora postoji odnos zavisnosti”, navodi se u odluci Agencije.

Mučić se žalio na ovu odluku Agencije za borbu protiv korupcije i postupak je u toku.

Podsećamo da je Agencija do sada donela dve preporuke za smene direktora u novopazarskim školama.

Direktora Osnovne škole “Desanka Maksimović” Munira Šabotića jer je zaposlio sina Anisa na mesto administrativnog radnika, a direktora Ekonomsko-trgovinske škole Seada Ljajića jer je zaposlio decu člana Školskog odbora Ismihane Murtezić, Aldinu i Aldina.